Gå til hovedindhold

Sikkerhed

Sikkerheden er altid højeste prioritet på Sejlskolen. Læs mere om hvordan Sejlskolen har sikkerhed i fokus.

15. feb. 2021

Indhold

  Sikkerheden er altid højeste prioritet på Sejlskolen. Vi følger Søfartsstyrelsens krav til skole- og institutionssejlads og din skole har udfærdiget en sikkerhedsinstruks som danner grundlag for sikker sejllads.

  Se et eksempel på sikkerhedsinstruksen for Sejlskolen.

  Eleverne instrueres og følges altid af en uddannet sejllærer. Sejllæreren er årligt opdateret i sikkerhed og sejllads på Sejlskolen. Derudover følger sejllærerne Dansk førstehjælpsråd og Søfartsstyrelsens anbefalinger om løbende opdatering i førstehjælp, som er specifikt rettet på mindre fartøjer og søsport.

  Ved sejllads følges eleverne altid af en ledsagebåd, som medbringer diverse sikkerheds- og redningsudstyr, samt kommunikationsudstyr til en evt. nødsituation.

  Eleverne bærer altid redningsvest når de færdes ved og på vandet.

  Det sejles primært på fjorden ud for Ydernæs, hvor der max er 400 meter til land og lav vanddybde.

  Som en del af sejlskoleforløbet lærer eleverne om sikkerhedsprocedurer, så de ved hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uventede situationer. Det giver dem tryghed, mens de er på Sejlskolen og samtidig nyttig viden de kan tage med sig videre.

  Sejlskolens sikkerhedskrav

  Vi følger Søfartsstyrelsens anbefalinger for skole- og institutionssejllads, herunder "Bekendtgørelsen om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer".

  • Sejllærene har gennemgået sejllæreruddannelsen, som sikrer at de kan varetage sikker sejlads med børn på Karrebæk Fjord.

  • Sejllærerne har taget en funktionsuddannelse i "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport", som løbende opdateres efter Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger.

  • Sejllærerne deltager årligt i en sikkerhedsdag, hvor de bl.a. simulerer nødsituationer og gennemgår nødprocedurer.